Doporučený postup odeslání souboru podpoře programu EKONOM

 1. Soubor, který nám chcete poslat, přejmenujte podle čísla ID (pouze číslovka) Vašeho požadavku (při zachování původní přípony). Nemáte-li ještě přidělené ID, použijte číslo licence Vašeho programu EKONOM.
 2. Název souboru:
  • nesmí obsahovat text ani mezery
  • nesmí být větší než 20MB
  • nesmí mít jinou příponu než jpg, jpeg, png, gif, zip, pdf nebo xml
   Náš tip: Pokud potřebujete poslat jiný formát souboru nebo více souborů najednou, použijte volbu po stisku pravého tlačítka myši Odeslat / Komprimovaná složka (metoda ZIP) a převeďte soubor(y) na formát *.zip. Teprve potom takový soubor správně pojmenujte odešlete.


Copyright proEkonom s.r.o. 2006-2024 & Elisoft s.r.o. All rights reserved.©