Nový modul BI – finanční analýzy

Od června byl spuštěn prodej nového modulu pro program EKONOM SYSTEM s názvem BI – finanční analýzy. BI znamená Business Intelligence, tedy podniková inteligence. Jde o nástroje a postupy, které pomáhají firmám analyzovat jejich data zpracovaná v programu. Cílem je poskytnout přehled o výkonnosti firmy a podpořit lepší rozhodování. Modul BI – finanční analýzy vám pomůže lépe porozumět nejen vašim financím, nákladům a výnosům.

Podrobnější informace včetně cen a akční nabídky pro dlouholeté uživatele naleznete ZDE.

Dva kroky pro okamžité získání aktualizace pro rok 2024

Krok 1: Vyberte typ aktualizace
Pro verzi programu 2023
(Cena roční aktualizace je ve výši 25% ceny nového programu.)
Pro verzi programu 2022 a starší
(Cena roční aktualizace je ve výši 50% ceny nového programu)
Obě aktualizace zahrnují:
  • úpravy programu podle zákonných změn
  • telefonickou podporu k obsluze programu
  • 24/7/365 podporu na webových stránkách
Krok 2: Odešlete objednávku
  • Zadejte licenční číslo Vašeho programu
  • Stiskněte tlačítko Odeslat
  • V krátké době obdržíte e-mailem proforma fakturu
  • Po zaplacení daňový doklad s aktivačním klíčem.
Vaše licenční číslo:   

Aktualizovaná nebo nová řešení v podpoře programu

ID2468 Dohody o provedení práce. 18.06.2024
ID1392 Rekonstrukce EKONOMU - zkrácená i úplná totálka 22.05.2024

Bavíme uživatele programu EKONOM

Návody, rady, tipy a triky od programátorů a operátorů technické podpory programu

Sledujeme vývoj legislativy týkající se změn u dohod o provedení práce od 1.7.2024, který nakonec bude jiný než byl schválen v tzv. konsolidačním balíčku.

Do konce roku 2024 bude na dohody o provedení práce aplikován stávající režim odvodu pojistného (tj. limit měsíčního hrubého příjmu ve výši 10 000 Kč pro odvod pojistného u jednoho zaměstnavatele bez ohledu na to, kolik dohod má zaměstnanec sjednáno s ostatními zaměstnavateli).

Nově se zavádí povinná evidence všech zaměstnanců činných na základě DPP (včetně nepojištěných) u ÚSSZ. Zaměstnavatel bude každý měsíc sdělovat seznam všech zaměstnanců na DPP včetně výše jejich příjmu. Bude k tomu sloužit nový tiskopis Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce, který se bude podávat elektronicky do 20. dne následujícího měsíce, poprvé za měsíc červenec 2024 do 20. 8. 2024.
Ve stejném tiskopisu a ve shodném termínu se bude hlásit také nástup a skončení zaměstnání zaměstnanců na DPP. Nahradí tak pro zaměstnance na DPP tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Zaměstnavatel, který doposud zaměstnával pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, se nejpozději do 30. 7. 2024 přihlásí do registru zaměstnavatelů a bude mu přidělen variabilní symbol.
Zaměstnance, kteří na DPP již pracují a budou pokračovat i po 1.7.2024, přihlásí zaměstnavatel nejpozději do 20. 8. 2024 s prvním podáním nového výkazu.

Novinky Finanční správy ČR pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
Informace k aktuálním výpadkům aplikace elektronických dražeb finanční... 18. 6. 2024
Finanční a celní správa zabránily daňovému úniku a... 17. 6. 2024
Prázdninová provozní doba podatelen 17. 6. 2024
Nejvýznamnějším plátcem daně za rok 2023 je ČEZ,... 6. 6. 2024
Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá už... 24. 5. 2024

Novinky ČSSZ pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
VAROVÁNÍ: Podvodné telefonáty, SMS a weby se... 22.01.2024
Od srpna čekají zaměstnavatele u dohod o... 19.06.2024
Pravidelný česko-německý poradenský den k důchodům v... 27.05.2024
Na pravou míru: Dvě možnosti, jak podat... 24.05.2024
Aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče vydáváme u... 15.05.2024
Copyright proEkonom s.r.o. 2006-2024 & Elisoft s.r.o. All rights reserved.©