Novinky v programu EKONOM - připravené i připravované

Pro měsíc červen jsme pro Vás připravili shrnutí současného dění v našem programátorském oddělení. Aktuální verze programu EKONOM 2019/03 z 4.6.2019 již obsahuje zrušení karenční doby, tj. doby prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle zákoníku práce, a snížení odvodu pojistného na nemocenské pojištění zaměstnavatele, které se poprvé uplatní ve mzdách za červenec 2019. Nová pravidla pro zaokrouhlování a výpočet DPH jsou nyní testována v běžném provozu a jejich zveřejnění se očekává v některé z nejbližších aktualizací. Vedle zapracování legislativních změn se programátoři věnují i úpravám ryze funkčním a estetickým. V průběhu jara zařadili do programu EKONOM novou tiskovou sestavu vystavené faktury v barevném provedení. Nezapomeňte, že instalace nové verze programu EKONOM má předepsaný postup.

Dva kroky pro okamžité získání aktualizace pro rok 2019

Krok 1: Vyberte typ aktualizace
Pro verzi programu 2018
(Cena roční aktualizace je ve výši 25% ceny nového programu.)
Pro verzi programu 2017 a starší
(Cena roční aktualizace je ve výši 50% ceny nového programu)
Obě aktualizace zahrnují:
  • úpravy programu podle zákonných změn
  • telefonickou podporu k obsluze programu
  • 24/7/365 podporu na webových stránkách
Krok 2: Odešlete objednávku
  • Zadejte licenční číslo Vašeho programu
  • Stiskněte tlačítko Odeslat
  • V krátké době obdržíte e-mailem proforma fakturu
  • Po zaplacení daňový doklad s aktivačním klíčem.
Vaše licenční číslo:   

Aktualizovaná nebo nová řešení v podpoře programu

ID2430 Omezení viditelnosti firem v seznamu účtovaných firem 08.02.2019

Bavíme uživatele programu EKONOM

Návody, rady, tipy a triky od programátorů a operátorů technické podpory programu

Napilno teď mají účetní v organizacích a u podnikatelů, kteří odložili termín pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2018 prostřednictvím služeb daňového poradce. V takovém případě se podává přiznání jedině v elektronické podobě ve formátu XML, i když takovou povinnost podnikatel / organizace běžně nemají. Pokud vede podnikatel / organizace účetnictví, jsou povinně součástí datového souboru přiznání také údaje z účetních výkazů.
Program EKONOM samozřejmě požadavky na elektronické podání přiznání k dani z příjmů právnických osob splňuje. Export přiznání k dani z příjmů do souboru XML umožňuje modul Účetnictví Plus / Daňová evidence Plus.
Zahrnutí údajů z rozvahy a výkazu zisků a ztráty
do exportovaného souboru přiznání probíhá automaticky potom, co jsou výkazy vypočteny (jsou v nich nataženy hodnoty) a co je přímo ve formuláři přiznání nastaveno, v jakém rozsahu mají být přeneseny.

Novinky Finanční správy ČR pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
Omezení provozu na Územním pracovišti v... 13.06.2019
Omezení provozu na ÚP v Děčíně... 13.06.2019
Plánovaná výměna SSL certifikátu se odkládá 10.06.2019
Česká republika a Německo posilují vzájemnou... 05.06.2019
Nejvýznamnější plátci daně z příjmů právnických... 05.06.2019

Novinky ČSSZ pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Porucha
Omluváme se, ale web ČSSZ má pravděpodobně právě problémy.
Tuto skutečnost my nemůžeme bohužel nijak napravit...
Copyright proEkonom s.r.o. 2006-2019 & Elisoft s.r.o. (design by Ondra Polach) All rights reserved.©