Daňový balíček přinesl změny od 1.4.2019

Od 1.4.2019 nabyl účinnosti tzv. daňový balíček 2019, který přináší především důležité změny do zákona o daních z příjmů a řadu změn do zákona o DPH.
Některé tyto změny mají přímý dopad do obsluhy programu EKONOM a vynutí si instalaci aktualizace. Proč a kdy?

Co se týká DPH, bude nutné v programu EKONOM zohlednit především nová pravidla pro

 • zaokrouhlování daně (již nebude možné zaokrouhlovat daň na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně, výjimka je stanovena pro platby v hotovosti) a

 • výpočet daně tzv. shora z částky včetně daně pomocí koeficientu (koeficienty se již nadále nebudou zaokrouhlovat na 4 desetinná místa).

Pro zavedení těchto novinek je ponecháno 6 měsíční přechodné období.

Přímý dopad na fungování programu EKONOM mají také novely ze mzdové oblasti, a to

 • zvýšení hranice pro srážkovou daň u příjmů ze závislé činnosti (mimo dohodu o provedení práce, kde zůstává limit 10 000 Kč beze změny) z částky 2500 Kč na částku 3000 Kč, aby odpovídala rozhodnému příjmu pro účast na nemocenském pojištění. Nový limit se použije poprvé při zúčtování mezd za květen 2019.

 • zrušení tzv. karenční doby, tj. doby prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle zákoníku práce., od 1.7.2019. Současně dojde také ke snížení odvodu pojistného na nemocenské pojištění zaměstnavatele o 0,2 procentních bodů – celkový odvod zaměstnavatele na pojistné na sociální zabezpečení se tak sníží z 25 % na 24,8 %.

Dva kroky pro okamžité získání aktualizace pro rok 2019

Krok 1: Vyberte typ aktualizace
Pro verzi programu 2018
(Cena roční aktualizace je ve výši 25% ceny nového programu.)
Pro verzi programu 2017 a starší
(Cena roční aktualizace je ve výši 50% ceny nového programu)
Obě aktualizace zahrnují:
 • úpravy programu podle zákonných změn
 • telefonickou podporu k obsluze programu
 • 24/7/365 podporu na webových stránkách
Krok 2: Odešlete objednávku
 • Zadejte licenční číslo Vašeho programu
 • Stiskněte tlačítko Odeslat
 • V krátké době obdržíte e-mailem proforma fakturu
 • Po zaplacení daňový doklad s aktivačním klíčem.
Vaše licenční číslo:   

Aktualizovaná nebo nová řešení v podpoře programu

ID2430 Omezení viditelnosti firem v seznamu účtovaných firem 08.02.2019

Bavíme uživatele programu EKONOM

:

Návody, rady, tipy a triky od programátorů a operátorů technické podpory programu

V dubnovém čísle zpravodaje se budeme věnovat tradičně také hromadnému podávání evidenčních listů důchodového pojištění za předchozí kalendářní rok. Pokud podáváme na ČSSZ elektronicky za jednoho zaměstnavatele za jedno období stejný formulář ve více exemplářích, tj. za několik zaměstnanců, může ČSSZ požadovat jejich kumulaci do jednoho *.xml souboru.
V programu EKONOM lze kumulaci u evidenčních listů důchodového pojištění provést zcela jednoduše. Než s vyplňováním formulářů začnete, zjistěte si podrobnější informace.

Novinky Finanční správy ČR pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
Omezení provozu na Územním pracovišti ve... 23.04.2019
Upozornění pro plátce daně ze závislé... 23.04.2019
GFŘ nesouhlasí s publikovanými závěry kontroly... 23.04.2019
Telefonická a datová nedostupnost Územního pracoviště... 18.04.2019
První složenky pro zaplacení daně z... 17.04.2019

Novinky ČSSZ pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
2. konference pro vývojáře SW pro... 23.04.2019
Slovensko-český poradenský den k důchodům již... 12.04.2019
I v letošním roce svátky mírně... 09.04.2019
Invalidní důchody, aneb na jaké dotazy... 19.03.2019
V loňském roce ČSSZ zajistila 3,6... 08.03.2019
Copyright proEkonom s.r.o. 2006-2019 & Elisoft s.r.o. (design by Ondra Polach) All rights reserved.©