Blíží se rok 2021. Co přinese nového v programu EKONOM?

Rádi bychom využili období adventu k poděkování Vám, uživatelům programu EKONOM, za spolupráci v uplynulém roce. Vážíme si Vaší věrnosti a přejeme Vám příjemně strávený vánoční čas a úspěšný nový rok 2021. Co tento rok přinese do programu EKONOM? Chystá se:

 • ve mzdové oblasti
  • nový způsob výpočtu nároku na dovolenou a jejího čerpání,
  • stravenkový paušál,
  • zvýšení základní slevy na poplatníka,
  • zrušení limitu pro daňový bonus na vyživované dítě,
  • zrušení superhrubé mzdy a zavedení druhé sazby daně z příjmů fyzických osob,
  • zvýšení minimální a zaručené mzdy,
  • zvýšení rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění u pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti na 3500 Kč,
 • v oblasti daně z příjmů
  • změny v odpisování dlouhodobého majetku (zvýšení cenové hranice pro dlouhodobý majetek na 80 tis. Kč, mimořádné odpisy pro majetek v 1. a 2. odpisové skupině, zrušení daňových odpisů nehmotného majetku),
  • paušální daň pro OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč,
  • změna časového testu pro osvobození převodu nemovitosti a ročního limitu pro odpočet úroků z hypoték v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitosti,
  • možnost vložit účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u finančního úřadu,
 • v oblasti DPH
  • jednotný limit 10 tis. EUR pro zasílání zboží (počítáno za všechny jiné členské státy dohromady, nově tzv. prodej zboží na dálku),
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini-One Stop Shop) na více druhů služeb, na dovoz zboží do 150 EUR a na prodeje zboží na dálku (zasílání zboží),
  • nová úprava pro webové platformy, na kterých je obchodováno se zbožím ze třetích zemí,
  • změna u osvobození nájmu,
 • v oblasti daňového řádu
  • zkrácení toleranční doby, při které se neuplatňuje úrok z prodlení při pozdní úhradě, ze 4 pracovních dnů na 3 kalendářní dny,
  • nový výpočet úroků z prodlení,
  • zvýšení hranice pro předepsání pokuty či úroků z prodlení k úhradě z 200 Kč na 1000 Kč, snížení a omezení pokuty za podání chybným způsobem nebo v chybném formátu,
  • zřízení daňové informační schránky pro všechny daňové subjekty a rozšíření možností jejího využití pro komunikaci s finanční správou (tzv. online finanční úřad),
  • při elektronickém podání přiznání k dani z příjmů bude lhůta pro jeho podání prodloužena o 1 měsíc,
  • změny v povinnosti elektronického podání pro subjekty, které mají datovou schránku zřízenou dobrovolně
 • a další...

Buďte připraveni na všechny změny s aktuální verzí programu EKONOM a zajistěte si celoroční uživatelskou podporu. Objednejte si aktualizaci pro rok 2021 jednoduše pomocí níže uvedeného formuláře.

Dva kroky pro okamžité získání aktualizace pro rok 2021

Krok 1: Vyberte typ aktualizace
Pro verzi programu 2020
(Cena roční aktualizace je ve výši 25% ceny nového programu.)
Pro verzi programu 2019 a starší
(Cena roční aktualizace je ve výši 50% ceny nového programu)
Obě aktualizace zahrnují:
 • úpravy programu podle zákonných změn
 • telefonickou podporu k obsluze programu
 • 24/7/365 podporu na webových stránkách
Krok 2: Odešlete objednávku
 • Zadejte licenční číslo Vašeho programu
 • Stiskněte tlačítko Odeslat
 • V krátké době obdržíte e-mailem proforma fakturu
 • Po zaplacení daňový doklad s aktivačním klíčem.
Vaše licenční číslo:   

Aktualizovaná nebo nová řešení v podpoře programu

ID2449 Zastavení EET, Antivirus B ve mzdách 02.11.2020

Bavíme uživatele programu EKONOM

Návody, rady, tipy a triky od programátorů a operátorů technické podpory programu

V současnosti se množí případy, kdy na sebe u jednoho zaměstnance navazují pracovní neschopnosti - např. z karantény se stane nemoc, nebo je nařízena karanténa nová. V programu EKONOM byl proto do modulu Mzdy - Nepřítomnosti doplněn dotaz programu, zda se jedná o pokračování předchozí pracovní neschopnosti nebo o novou pracovní neschopnost. Doporučujeme před vystavením mezd za říjen provést aktualizaci programu na nejnovější verzi.

„Protikrizový“ balíček č. 299/2020 Sb. snížil sazby silniční daně za rok 2020 pro vozidla nad 3,5t s výjimkou osobních automobilů. Nové sazby se uplatní již pro výpočet záloh 15.10.a 15.12. V přiznání se pak uplatní zpětně na celý rok 2020. Nový výpočet silniční daně je připraven v nejnovější verzi programu EKONOM.

Byl prodloužen odklad elektronické evidence tržeb (EET) pro všechny vlny až do konce roku 2022. Jak vypnout hlášení tržeb do systému EET v programu EKONOM? Na každém PC zkontrolujte, zda pod volbou v horní šedé liště Soubor - Nastavení EET máte pro kolonku Aktivace EET nastaveno EET vypnuto.

Dále uvádíme odkazy na oficiální zdroje k některým formám mimořádné státní podpory:

 • krizové ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení ZDE
 • "ošetřovné" pro OSVČ ZDE
 • program ANTIVIRUS pro zaměstnavatele ZDE
 • finanční kompenzace a jiné úlevy Finanční správy ČR ZDE
 • přehled opatření pro podnikatele a firmy od Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE

Programátorský tým ani pracovníci poradenské linky programu EKONOM nejsou kompetentní ke sdělování jakýchkoli právních informací, posuzování splnění podmínek nároku na jakoukoli státní podporu, poskytování jiných formulářů a pokynů k jejich vyplnění než těch, které jsou obsaženy přímo v programu EKONOM. Děkujeme za pochopení.

Novinky Finanční správy ČR pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
Vyřizování žádostí o povolení zvláštního režimu... 03.12.2020
Informace k určení lhůty pro stanovení... 01.12.2020
Nové členění státu od 1. 1.... 24.11.2020
Omezený provoz na pracovištích Finanční správy... 20.11.2020
Finanční správa začíná vyplácet podzimní kompenzační... 16.11.2020

Novinky ČSSZ pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
Jak to bude s ošetřovným v... 03.12.2020
Jak bude ČSSZ vyplácet jednorázový příspěvek... 30.11.2020
Dopad otevření 1. a 2. tříd... 18.11.2020
Výplata důchodů do zahraničí – aktuální... 13.11.2020
Dočasně bude opět možné vyzvedávat důchody... 04.11.2020
Copyright proEkonom s.r.o. 2006-2020 & Elisoft s.r.o. All rights reserved.©