Sleva na pojistném za zaměstnance od 1.2.2023

Na začátku března byl institut slevy na sociálním pojistném za vybrané zaměstnance plně začleněn do programu EKONOM. Pokud se Vás uplatnění této slevy týká, doporučujeme před vystavením mezd provést instalaci nejnovější verze programu EKONOM.

K dispozici je nejen formulář Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance, ale také

 • informace o slevě na pojistném ve vystavené mzdě,
 • dotaz na uplatnění slevy (splnění podmínek slevy) při vystavení mzdy,
 • informace o poskytnutí slevy v seznamu pojistného,
 • odečet slevy při vystavení příkazu k úhradě,
 • samostatné zaúčtování slevy do interního dokladu,
 • informace o slevě v celkovém měsíční přehledu mezd.

Dva kroky pro okamžité získání aktualizace pro rok 2023

Krok 1: Vyberte typ aktualizace
Pro verzi programu 2022
(Cena roční aktualizace je ve výši 25% ceny nového programu.)
Pro verzi programu 2021 a starší
(Cena roční aktualizace je ve výši 50% ceny nového programu)
Obě aktualizace zahrnují:
 • úpravy programu podle zákonných změn
 • telefonickou podporu k obsluze programu
 • 24/7/365 podporu na webových stránkách
Krok 2: Odešlete objednávku
 • Zadejte licenční číslo Vašeho programu
 • Stiskněte tlačítko Odeslat
 • V krátké době obdržíte e-mailem proforma fakturu
 • Po zaplacení daňový doklad s aktivačním klíčem.
Vaše licenční číslo:   

Aktualizovaná nebo nová řešení v podpoře programu

ID1766 Hromadná konverze hodnot zaměstnanců (např. daňové zvýhodnění, slevy na dani, příplatky) 11.09.2022

Bavíme uživatele programu EKONOM

Návody, rady, tipy a triky od programátorů a operátorů technické podpory programu

Jako každý rok pro mnoho podnikatelů a firem vrcholí v měsíci březnu příprava a zpracovaní daňového přiznání za předchozí účetní období. Program EKONOM umožňuje vyexportovat přiznání k dani z příjmů pro elektronické podání v předepsaném souboru *.xml, a to pro uživatele se zakoupeným nadstavbovým modulem Účetnictví Plus / Daňová evidence Plus.

Povinnou součástí takového přiznání u účetních jednotek jsou účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha k účetní závěrce.

Jaké problémy v souvislosti se sestavením účetních výkazů řeší uživatelé programu EKONOM?

 • Jak zahrnout účetní výkazy do daňového přiznání v elektronické podobě?
  Postup naleznete zde.
 • Jak nastavit nový typ účetních výkazů platných od roku 2018?
  V Parametrech Účetního deníku doporučujeme nastavit Formát výkazů na volbu V plném rozsahu od 2018. Při tomto nastavení je následně v programu EKONOM k dispozici výpočet účetních výkazů ve všech formách - v plném rozsahu, ve zkráceném rozsahu a pro rozvahu navíc formát pro mikro účetní jednotky. Konkrétní formát výkazů se volí až při samotném Výpočtu výkazu.
 • Jak přenést do účetních výkazů údaje minulého účetního období?
  Po provedeném Výpočtu aktuálního období zvolíme funkci pod volbou Ostatní - Import počátků z jiné agendy. V případě výkazu zisků a ztráty je tento postup jediný možný. V případě rozvahy je nutné jej provést v případě, kdy vypočtené stavy minulého období neodpovídají výkazu sestavenému minulý rok. Stane se tak nejčastěji v okamžiku, kdy se změní charakter rozvahového účtu z aktivního na pasivní nebo naopak - např. účet DPH vykazuje na začátku roku nadměrný odpočet, avšak na konci roku daňovou povinnost.
  Náš tip: Aby funkce Import počátků z jiné agendy fungovala, je nutné, aby byly v programu EKONOM natažené údaje v účetních výkazech minulého roku.

Po zpracování účetní závěrky či závěrky daňové evidence a podání daňového přiznání za předchozí rok zpravidla nastává okamžik pro provedení ročního převodu účetnictví, příp. daňové evidence v programu EKONOM. Při tomto převodu dojde k oddělení nového roku a nastavení jeho počátečních stavů (účetních i evidenčních). Jak roční převod správně provést? Jak vytvořit archiv minulého roku? Pokračujte zde.

Pro mzdové účetní nastává v březnu čas na zpracování ročních zúčtování daně zaměstnanců. Zúčtování za rok 2022 se provádí na základě písemné žádosti zaměstnance, pro kterou je v programu EKONOM dostupný zvláštní formulář pod volbou: Personalistika (Mzdy) / Tisk /Roční vyúčtování / Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Nezapomeňte před sestavováním, exportem a tiskem formulářů také na instalaci nejnovější verze programu EKONOM. Objednávku aktualizace programu pro rok 2023 lze jednoduše provést pomocí výše uvedeného formuláře.

Novinky Finanční správy ČR pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
Telefonní spojení na ÚzP v Kralupech nad Vltavou... 27. 3. 2023
Finanční správa prodlužuje úřední hodiny na finančních úřadech 27. 3. 2023
Omezení provozu na Územním pracovišti v Českých Budějovicích... 23. 3. 2023
Omezení dostupnosti ÚzP pro Prahu 5 FÚ pro... 23. 3. 2023
Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového... 22. 3. 2023

Novinky ČSSZ pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
Informativní důchodová aplikace 12.01.2023
15. slovensko-český poradenský den k důchodům –... 06.03.2023
Ukončení provozu bankovních účtů s kódem 6100... 28.03.2023
Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4.... 23.03.2023
Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a... 10.03.2023
Copyright proEkonom s.r.o. 2006-2023 & Elisoft s.r.o. All rights reserved.©