Daně, jak na ně? Mějte aktuální verzi programu...

Jako každý rok pro mnoho podnikatelů a firem vrcholí v měsíci březnu příprava a zpracovaní daňového přiznání za předchozí účetní období. Program EKONOM umožňuje vyexportovat přiznání k dani z příjmů pro elektronické podání v předepsaném souboru *.xml, a to pro uživatele se zakoupeným modulem Účetnictví Plus / Daňová evidence Plus. Pro rok 2020 byly vydány nové vzory formulářů přiznání k dani z příjmů.

Povinnou součástí takového přiznání u účetních jednotek jsou účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha k účetní závěrce.

Jaké problémy v souvislosti se sestavením účetních výkazů řeší uživatelé programu EKONOM?

 • Jak zahrnout účetní výkazy do daňového přiznání v elektronické podobě?
  Postup naleznete zde.
 • Jak nastavit nový typ účetních výkazů platných od roku 2018?
  V Parametrech Účetního deníku doporučujeme nastavit Formát výkazů na volbu V plném rozsahu od 2018. Při tomto nastavení je následně v programu EKONOM k dispozici výpočet účetních výkazů ve všech formách - v plném rozsahu, ve zkráceném rozsahu a pro rozvahu navíc formát pro mikro účetní jednotky..Konkrétní formát výkazů se volí až při samotném Výpočtu výkazu.
 • Jak přenést do účetních výkazů údaje minulého účetního období?
  Po provedeném Výpočtu aktuálního období zvolíme funkci pod volbou Ostatní - Import počátků z jiné agendy. V případě výkazu zisků a ztráty je tento postup jediný možný. V případě rozvahy je nutné jej provést v případě, kdy vypočtené stavy minulého období neodpovídají výkazu sestavenému minulý rok. Stane se tak nejčastěji v okamžiku, kdy se změní charakter rozvahového účtu z aktivního na pasivní nebo naopak - např. účet DPH vykazuje na začátku roku nadměrný odpočet, avšak na konci roku daňovou povinnost.
  Náš tip: Aby funkce Import počátků z jiné agendy fungovala, je nutné, aby byly v programu EKONOM natažené údaje v účetních výkazech minulého roku.

Po zpracování účetní závěrky či závěrky daňové evidence a podání daňového přiznání za předchozí rok zpravidla nastává okamžik pro provedení ročního převodu účetnictví, příp. daňové evidence v programu EKONOM. Při tomto převodu dojde k oddělení nového roku a nastavení jeho počátečních stavů (účetních i evidenčních). Jak roční převod správně provést? Jak vytvořit archiv minulého roku? Pokračujte zde.

Pro mzdové účetní nastává v březnu čas na zpracování ročních zúčtování daně zaměstnanců. Zúčtování za rok 2020 se provádí na základě písemné žádosti zaměstnance, pro kterou je v programu EKONOM dostupný zvláštní formulář pod volbou: Personalistika (Mzdy) / Tisk /Roční vyúčtování / Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Nezapomeňte před sestavováním, exportem a tiskem formulářů také na instalaci nejnovější verze programu EKONOM, která obsahuje platné vzory formulářů, sazby daní a hodnoty / limity daňových úlev. Objednávku aktualizace programu pro rok 2021 lze jednoduše provést pomocí níže uvedeného formuláře.

Dva kroky pro okamžité získání aktualizace pro rok 2021

Krok 1: Vyberte typ aktualizace
Pro verzi programu 2020
(Cena roční aktualizace je ve výši 25% ceny nového programu.)
Pro verzi programu 2019 a starší
(Cena roční aktualizace je ve výši 50% ceny nového programu)
Obě aktualizace zahrnují:
 • úpravy programu podle zákonných změn
 • telefonickou podporu k obsluze programu
 • 24/7/365 podporu na webových stránkách
Krok 2: Odešlete objednávku
 • Zadejte licenční číslo Vašeho programu
 • Stiskněte tlačítko Odeslat
 • V krátké době obdržíte e-mailem proforma fakturu
 • Po zaplacení daňový doklad s aktivačním klíčem.
Vaše licenční číslo:   

Aktualizovaná nebo nová řešení v podpoře programu

ID2452 Internetový obchod od začátku 23.02.2021

Bavíme uživatele programu EKONOM

Návody, rady, tipy a triky od programátorů a operátorů technické podpory programu

V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, vznikly výrobcům elektrozařízení a pneumatik, distributorům a posledním prodejcům nové povinnosti, mezi které patří i oddělené uvádění nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností na daňovém dokladu v souladu § 73, resp. § 99 zákona č. 542/2020 Sb.

V programu EKONOM v souvislosti s těmito změnami došlo k rozšíření tiskových sestav faktur a prodejek a možnosti exportovat statistický přehled. Více informací přímo od programátorů naleznete zde.

Novinky Finanční správy ČR pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
Informace GFŘ k prominutí příslušenství daně... 05.03.2021
Podatelny finančních úřadů budou od 22.... 05.03.2021
1. duben – termín pro podání... 04.03.2021
Informace k problematice zdanění příjmů z... 04.03.2021
Finanční správa začíná přijímat žádosti o... 02.03.2021

Novinky ČSSZ pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
KARANTÉNNÍ PŘÍSPĚVEK – „izolačka“ 05.03.2021
OSVČ: Podání Přehledu o příjmech a... 04.03.2021
Aktualizovaný tiskopis plné moci k převzetí... 01.03.2021
Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od... 28.02.2021
Vstup do budov ČSSZ je možný... 26.02.2021
Copyright proEkonom s.r.o. 2006-2021 & Elisoft s.r.o. All rights reserved.©