Mimořádný karanténní příspěvek (izolačka)

V souladu se zákonem č.121/2021 Sb. přísluší zaměstnancům mimořádný příspěvek při nařízené karanténě či izolaci. Příspěvek ve výši až 370 Kč zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však za dobu prvních 14 kalendářních dnů, trvání nařízené karantény / izolace. Výše příspěvku nesmí společně s náhradou příjmu přesáhnout 90 % průměrného výdělku za počet hodin, které by zaměstnanec odpracoval v době karantény / izolace. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podrobnosti k podmínkám nároku a výpočtu naleznete zde.
Příspěvek zaměstnancům vyplatí jejich zaměstnavatel, který si pak vyplacené příspěvky odečte od pojistného na sociální zabezpečení. K tomu slouží nový tiskopis měsíčního Přehledu o výši pojistného, jeho podoba je uvedena zde. V tiskopisu jsou doplněna dvě nová pole: počet zaměstnanců a úhrn odečítaných karanténních příspěvků. Tato pole program automaticky přednastaví z modulu pro evidenci karanténních příspěvků, který byl v návaznosti na tuto legislativní novinku do programu EKONOM doplněn.

Nový modul pro výpočet a evidenci karanténního příspěvku nalezneme v modulu Personalistika v obdobích březen – duben 2021, kde je pod tlačítkem Ostatní po pravé straně k dispozici nová volba Mimořádný karanténní příspěvek (izolačka). Postup, jak s novým modulem pracovat naleznete zde.

Aktuální tiskopis Přehledu o výši pojistného a modul pro výpočet a evidenci karanténního příspěvku lze najít v nové verzi programu 2021/04.

Dva kroky pro okamžité získání aktualizace pro rok 2021

Krok 1: Vyberte typ aktualizace
Pro verzi programu 2020
(Cena roční aktualizace je ve výši 25% ceny nového programu.)
Pro verzi programu 2019 a starší
(Cena roční aktualizace je ve výši 50% ceny nového programu)
Obě aktualizace zahrnují:
  • úpravy programu podle zákonných změn
  • telefonickou podporu k obsluze programu
  • 24/7/365 podporu na webových stránkách
Krok 2: Odešlete objednávku
  • Zadejte licenční číslo Vašeho programu
  • Stiskněte tlačítko Odeslat
  • V krátké době obdržíte e-mailem proforma fakturu
  • Po zaplacení daňový doklad s aktivačním klíčem.
Vaše licenční číslo:   

Aktualizovaná nebo nová řešení v podpoře programu

ID2456 Ořez dokladu paragonové tiskárny 14.04.2021
ID2455 Mimořádný karanténní příspěvek (izolačka) 04.04.2021
ID2454 Evidence elektroodpadů na dokladech dle dle §3 viz výňatek zákona 542/ 2020 19.03.2021

Bavíme uživatele programu EKONOM

Návody, rady, tipy a triky od programátorů a operátorů technické podpory programu

V dubnovém čísle zpravodaje se budeme věnovat tradičně také hromadnému podávání evidenčních listů důchodového pojištění za předchozí kalendářní rok. Pokud podáváme na ČSSZ elektronicky za jednoho zaměstnavatele za jedno období stejný formulář ve více exemplářích, tj. za několik zaměstnanců, může ČSSZ požadovat jejich kumulaci do jednoho *.xml souboru.
V programu EKONOM lze kumulaci u evidenčních listů důchodového pojištění provést zcela jednoduše. Než s vyplňováním formulářů začnete, zjistěte si podrobnější informace.

Novinky Finanční správy ČR pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
Jak se vyhnout chybám při placení... 16.04.2021
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu... 15.04.2021
Informace k zasílání daňových složenek pro... 15.04.2021
Informace k promíjení DPH při pořízení... 15.04.2021
Sdělení k pracovní povinnosti lékařů a... 14.04.2021

Novinky ČSSZ pro uživatele programu

Podpora programu EKONOM
Info Téma Datum vydání
Zvyšování ošetřovného 14.04.2021
Kontrolujete si přehled dob důchodového pojištění,... 12.04.2021
Ošetřovné aktuálně: zavedení rotační výuky, nárok... 09.04.2021
Aktualizovaný tiskopis plné moci k převzetí... 09.04.2021
Česká pošta od 1. dubna 2021... 29.03.2021
Copyright proEkonom s.r.o. 2006-2021 & Elisoft s.r.o. All rights reserved.©